Wykład Profesora Dzielickiego wygłoszony w Pradze z okazji organizowanego od 10 lat Polsko-Czesko-Słowackiego Sympozjum Wideochirurgii

„Naukowiec i nauczyciel – odpowiedzialność moralna. Refleksje u schyłku … dnia szóstego.”
Pro Medico; Nr 158; Marzec 2009; 11-12

Profesor hołdując zasadzie przywrócenia etyki i wartości pracy pracowników uniwersyteckich, uważa, że każdy pracownik uniwersytetu powinien zaznajomić się z wykładem profesora Kazimierz Twardowskiego „O dostojeństwie uniwersytetu”. Wykład ten wygłoszony 21 listopada 1932 roku z okazji otrzymania tytułu doktora honoris causa został oprawiony, a jeden z egzemplarzy zgodnie z wolą Profesora Twardowskiego złożono w Jego trumnie w 1938 roku. Był to według Profesora Piotra Hubnera symboliczny pogrzeb dostojeństwa uniwersytetu na wiele lat. Według Profesora Dzielickiego istnieje obecnie pilna potrzeba ekshumacji tych pięknie przedstawionych norm i zasad.

Pełen tekst wykładu Profesora Kazimierz Twardowskiego
„O Dostojeństwie Uniwersytetu”
Poznań; Uniwersytet Poznański; 

Tekst Profesora Piotra Hubnera
„Testament Twardowskiego”
Forum Akademickie; 12/2006

0 komentarzy:

Dodaj komentarz

Chcesz się przyłączyć do dyskusji?
Feel free to contribute!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *