Curriculum Vitae

Profesor Józef Dzielicki urodził się w Tarnowskich Górach, w rodzinie Stanisława i Marii. Tu ukończył szkołę podstawową nr 1 oraz Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica.

W latach od 1960 do 1966 studiował medycynę na Wydziale Lekarskim Śląskiej Akademii Medycznej w Zabrzu, gdzie w 1966 roku uzyskał tytuł i dyplom lekarza medycyny.

Profesor jest specjalistą z zakresu chirurgii ogólnej, chirurgii klatki piersiowej (torakochirurgii) oraz chirurgii dziecięcej. Dzięki czemu, jak twierdzi, ma całościowy (holistyczny) wgląd w diagnozowanie i leczenie pacjentów. Stopień doktora nauk medycznych uzyskał w roku 1978, stopień doktora habilitowanego z zakresu chirurgii w roku 1990, a tytuł Profesora nauk medycznych odebrał z rąk Prezydenta Rzeczpospolitej w roku 2000.

Działalność społeczna, którą pełnił lub/i pełni obecnie:
Członek Prezydium Rady Okręgowej Śląskiej Izby Lekarskiej w Katowicach
Członek Komisji Do Spraw Rozwoju Regionu przy burmistrzu Tarnowskich Gór
Członek rady parafialnej przy Kościele Św. Józefa Robotnika w Tarnowskich Górach
Biegły sądowy z zakresu chirurgii

Czas wolny

W czasie wolnym lubi samotność, która pozwala mu na refleksje o tym co jest i co było. Zgłębia, chociaż jak twierdzi powierzchownie, filozoficzne techniki wyciągania wniosków, a jego ulubionymi kierunkami to fenomenologia, pozwalająca na obiektywizm „oglądu rzeczy”. Jednym zaś z ulubionych filozofów to Ksiądz Profesor Józef Maria Bocheński.

Poza refleksją i filozofią swój czas wolny, spędza na pogłębianiu swojej wiedzy, dbaniu o kondycję fizyczną, a od 1996 roku zgłębia niezmierzone zasoby „sieci”, należąc do grupy gorących zwolenników Internetu.

W sobotnie i niedzielne poranki, wraz z grupą swoich znajomych i przyjaciół organizują mecze tenisowe. Wspólne spotkania, organizowane turnieje zarówno w grze pojedynczej jak i w deblowej odbywają się w od ponad 35 lat. Z uwagi na wczesne godzinny poranne, w której grywają, przyjęło się potocznie określenie „ligi porannej”.

Poza tenisem ulubionym sportem Pana Profesora jest jazda na rowerze górskim. Najczęściej sam lub z żoną, bratem lub przyjaciółmi Pan Profesor wyznacza trasy rowerowe dla poznania piękna niezwykłej przyrody Tarnowskich Gór. Ulubionym miejscem wycieczek rowerowych jest 25 hektarowy rezerwat bukowy w Suchej Górze oraz należący niegdyś do rodzinny Donnersmarków, park w Reptach na terenie którego znajduje się obecnie Górnośląskie Centrum Rehabilitacji im. Gen. J. Ziętka.

Autorytety

„Rządź swoim życiem.”
Józef Bocheński „Podręcznik mądrości”

„Miej zawsze przed sobą cel do osiągnięcia.”
Józef Bocheński „Podręcznik mądrości”

„Żadna tolerancja nie uprawnia nikogo do obrażania innych, a tolerancja, która toleruje swoich własnych wrogów, nie może się ostad.”
Józef Bocheński „Podręcznik mądrości”

„Pojmuj przeciwności jako wydarzenia naturalne.”
Józef Bocheński „Podręcznik mądrości”

„Poza logiką jest tylko bełkot.”
Józef Bocheński „Podręcznik mądrości”

„Marksizm-leninizm, jest prawdopodobnie najbogatszym zbiorem zabobonów, jaki kiedykolwiek utworzono. Jego wyznawcy są typową sektą z typowym guru. Ich poglądy, a mianowicie marksizm, zawierają między innymi tak zwany naukowy światopogląd, materializm dialektyczny, scjentyzm, historiozofię, ekonomizm, zabobonną teorię klas, wiarę w postęp, aby tylko te gusła wymienid….
Można bez przesady powiedzied, że od wielu wieków nie znano takiego poniżenia myśli ludzkiej jak to, którego doznała pod rządami marksizmu.”

Józef Bocheński